วันที่    

ข้อมูลสถานศึกษา

Other Link
 
รายงานการประเมินตนเองSAR เที่ยวชมราชสิทธิ(Quick Tour) อีเมลล์(e-Mail)
ที่เก็บข้อมูล(Storage) อีเลิร์นนิ่ง(e-Learnning)
ระบบตรวจสอบเวลาและผลการเรียน(เกรด) นักเรียน-นักศึกษา
ระบบตรวจสอบเวลาของนักเรียน-นักศึกษา สำหรับครู-อาจารย์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู-อาจารย์
ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ
ท่านมาเยี่ยมเราเป็นลำดับที่
 
ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2558  
ข้อมูลสารสนเทศในปีต่าง ๆ >> ข่าวประชาสัมพันธ์  
สาขางานต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ  V รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษช่างไฟฟ้ากำลัง   เมื่อ 9/11/2559 11:55:03  V รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ปกครองและทวิภาคี)   เมื่อ 9/11/2559 11:51:39  V ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ   เมื่อ 25/7/2559 12:15:15  V ประกาศชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์   เมื่อ 20/7/2559 10:25:15
 V สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนทันสมัย   เมื่อ 4/11/2559 11:21:15
 V ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม   เมื่อ 20/7/2559 10:35:15
 คลิกดู...ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
 
e-mail หน่วยงานต่าง ๆ  
e-mail บุคลากรต่าง ๆ  
แผนที่ ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
ลิ้งค์เว็บไซต์ต่าง ๆ
>> กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
MoeNet  
 
VEC
Boga
V-COP
GPF
 
BPCD