วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และระบบทวิภาคี ภาคพิเศษ(นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

 
ปวช.
ปวส.
สาขาวิชา
ระบบทวิภาคี
สาขางาน
ภาคปกติ ระบบทวิภาคี
ภาคนอกเวลาราชการ ระบบทวิภาคี

- ยานยนต์

40
- เทคนิคยานยนต์
20
20

- เครื่องมือกล

20
- เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
20
-

- ผลิตภัณฑ์

20
- เครื่องมือกล
20
-

- ไฟฟ้ากำลัง

40
- ไฟฟ้ากำลัง
20
20

- อิเล็กทรอนิกส์

20
 
-

- ก่อสร้าง

40
- โยธา
20
20

- สถาปัตยกรรม

20
- เทคนิคสถาปัตยกรรม
-
-
- เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
20
- เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
20
-
- เมคคาทรอนิกส์
-
- เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
(เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)
20
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
   
- ธุรกิจการกีฬา
20
- การจัดการธุรกิจการกีฬา
20

- เทคโนโลยรธุรกิจดิจิทัล

-
- ธุรกิจดิจิทัล
-
-
 
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม (Download)

 
โอกาสและความสำเร็จของชีวิต กำลังรอคุณพุ่งชน....อย่าพลาด!!!